Anmälan om inställd operation

0

En planerad förebyggande operation i Värnamo ställdes in när ny bedömning visade att godartad förändring istället var elakartad tumör. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Värnamo sjukhus har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En förändring i lårbenet hos en patient bedömdes av ett universitetssjukhus som godartad. När förändringen växte och risken bedömdes vara stor för fraktur, planerades en förebyggande operation på Värnamo sjukhus.

Patientens närstående önskade ny bedömning, som gjordes av ett annat universitetssjukhus. Denna visade att förändringen var en elakartad tumör. Den förebyggande operationen på Värnamo sjukhus ställdes därför in.

Skyldighet att anmäla
Lex Maria är en lag som innebär att personal inom hälso- och sjukvården är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient har drabbats av, eller riskerat att drabbas av, en allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, behandling eller undersökning.

LÄMNA ETT SVAR