Debatterar gränskontroller

0

Annie Lööf (C) skrev på Facebook om gränskontrollerna och nu kommer ett debattinlägg från företrädare för hennes parti.

Gränskontrollerna ett dyrt slag i luften

Antalet asylsökande ökar kraftigt, vilket innebär stora utmaningar för Sveriges mottagningssystem, kommuner och integration. Flera partier vill hantera det med mer restriktiva regler och införande av inre gränskontroller.

Det innebär att man flyttar stora polisiära resurser från brottsbekämpning till att kontrollera vilka som passerar Sveriges gränser. Åtgärden lägger dessutom en våt filt över den gränsöverskridande arbetsmarknaden och handeln i Öresundsregionen.

Den minskar däremot inte antalet asylsökande. Flyktingar som når gränsen har fortfarande rätt att söka asyl. Det är med andra ord bara ett dyrt slag i luften.

Det finns ett annat, liberalt sätt att möta flyktingkrisen. Det är att anpassa systemen för att kunna fortsätta erbjuda flyktingar en fristad.

Problemen är de flesta överens om. Kostnaderna för mottagandet är för höga, det tar för lång tid att få arbete och många flyktingar blir aldrig en integrerad del av vårt samhälle. För att förändra detta krävs stora reformer. Arbetsmarknaden måste fungera även för utrikes födda. Vi behöver få ned kostnaderna för att inte äventyra de offentliga finanserna. Detta går att åstadkomma utan att ge upp våra principer om öppenhet.

Centerpartiet föreslår därför att alla som kommer till Sverige ska få jobba redan från dag ett. Vi sänker skatterna på jobb och företagande med tiotals miljarder, därför att fler jobb skapas om det blir billigare och enklare och att driva företag. Fler flyktingar kan få jobb om man sänker trösklarna på arbetsmarknaden. Fler enkla jobb med lägre ingångslöner, avskaffade turordningsregler och ett utbyggt lärlingssystem.

Vill vi se ett större eget ansvar för asylsökande att hitta boende, placera äldre ensam¬kommande barn i en ny form av billigare boende och ta bort dagersättningen för den som ska avvisas på grund av Dublinförordningen eller en uppenbart ogrundad ansökan.

I valet mellan att stoppa människor på flykt och att förändra system som inte är rustade för en fungerande integration så väljer vi det sistnämnda. Mer frihet och fler jobb – färre gränshinder och lägre trösklar.

Anders W Jonsson (C), förste vice ordförande

Johanna Jönsson (C), migrations- och integrationspolitisk talesperson

LÄMNA ETT SVAR