Debattsvar från SD om undersköterskor

0

SD svarar Tobias Baudin LOs förste vice ordförande, Thomas Olsson ordförande LO-distriktet i Jönköpings län, och Dan Mattsson ombudsman LO-distriktet i Jönköpings om ”Hur många undersköterskor vill SD säga upp i Jönköpings län?”

Vad som ligger bakom detta desperata utspel kan inte vara annat än att toppar inom den socialdemokratiska, fackliga rörelsen har svårt att hantera våra framgångar i opinionen och vårt ökade stöd inom LO.

Att anslaget till kommunerna är lägre i vår budget beror på en kombination av utgiftsminskningar och intäktsökningar på andra håll i statsbudgeten, där besparingar på en minskad invandring förklarar merparten. Där återfinns minskade kostnader för skola, sjukvård, försörjningsstöd, boendeinsatser, kommunala arbetsmarknadsåtgärder med mera.

Om det är LO:s uppfattning att kommunsektorn inte drabbas av ökade utgifter som ett resultat av nuvarande invandring ligger bevisbördan på Tobias Baudin och övriga fackpampar. Denna uppfattning delas knappt av någon annan.

I Sverigedemokraternas budget finansierar vi en rättighet att växla upp till heltid för alla ofrivilligt deltidsanställda i den offentliga sektorn.

Det skulle medföra ytterligare 25 000 helårsarbetskrafter inom välfärden. Tillsammans med satsningar på kompetens- och vidareutveckling, inte minst genom en vidaresatsning på omvårdnadslyftet, borgar det för en högre lön, vilket tillsammans med andra åtgärder syftar till att göra vård- och omsorgsyrkena betydligt mer attraktiva.

Att som regeringen, med stöd av LO, driva västvärldens mest omfattande invandring per capita utgör däremot ett konkret hot mot välfärden, vilket inte minst blev tydligt av det besparingsdekret som nyligen gick ut från finansministerns kansli.

Oscar Sjöstedt (SD) Ekonomisk-politisk talesperson
Johan Nissinen (SD) Riksdagsledamot
Anne Karlsson (SD) Regionpolitiker Jönköpings län

LÄMNA ETT SVAR