Insändare om miljön från Miljöpartiet i Värnamo

0

Miljöpartiet i Värnamo har skickat en insändare som vi publicerar här.

Miljö och politik Kritiken om avfalls hanteringar och miljöranking i kommun är befogad . Värnamo kommun måste vända trenden att åka nedåt på miljöranking år efter år .

Att kalla sig en ekokommun med respekt kräver bra långsiktigt miljöarbete i alla beslut . Miljöpartiet har efter senaste kommunvalet fått ”muskler” vilket ge möjligheter att påverka i kommunens alla nämnder och styrelse.

Vi kommer att driva på så att rankingen förändras i rätt riktning . Kommunens miljöprogram som är antagit är ett bra dokument att validera alla förslag till beslut mot.

Vi är på väg mot beslut i frågor om källsortering, återvinning och rötning av hushållsavfall. Vi skall inte bränna sopor i Ljungby som kan återanvändas eller rötas till fordonsgas, det är resursslöseri.

Det är en självklarhet att kommun anta system som förenkla för kommunens innevånare att sortera och återvinna.

Det skall vara enkelt och naturligt att återvinna material som sedan återanvänds i ett hållbart kretslopp. Stomsjö området måste rustas upp till att bli en mer proffsig återvinnings anläggning.

8 kärlsystem måste implementeras i vår avfallshantering . Mer Ekologisk mat, prioriterad mat (säsong och närproducerad)måste prioriteras i skolor och omsorg.

Miljöcertifierade skolor och skolmiljöer är självklarheter vid renovering och nyproduktion. Kommunens fordonsflotta ska köras med förnyelsebart bränsle.

MP jobbar på att vi skall bli bättre !!

Miljöpartiets fullmäktigeledamöter Jörgen Skärin Kajsa Carlsson Ariella Landqvist

Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen
Värnamo.nu | Värnamos snabbaste tidningen

LÄMNA ETT SVAR