Vill ha sänkt hastighet

0

Vi har fått en insändare med förslag om sänkt hastighet vid skolorna invid Gränsgatan i Värnamo.

Barnens säkerhet borde alltid komma först. Det är därför mycket förvånande och anmärkningsvärt att det är 50 km/h på Gränsgatan i Värnamo där Höjdens förskola, Mossles förskola och Mossleskolan ligger. Utöver att bilisterna kör fort på denna gata så är sikten från angränsande gator mycket dålig. Sikten förvärras när skolbussen står mitt i gatan eftersom det inte ens finns en busshållplats. Det borde vara 30 km/h, farthinder, förbättrad sikt från angränsande gator och en busshållplats för skolbussen. Att detta inte redan är i ordning är skamligt och det är beklagligt att barn, föräldrar och medtrafikanter utsätts för stora risker.

Värnamo kommun det borde verkligen vara i ert intresse att stärka säkerheten på Gränsgatan.

Pernilla och Mikael Jansson

LÄMNA ETT SVAR