Carina debatterar hjulen…

0

Carina Ödebrink (S) från Vaggeryd debatterar.

Så får vi hjulen att rulla i Sverige!

I Socialdemokraternas vårbudget presenterades flera förslag för att få till fler jobb med sikte att nå målet om EU:s lägsta arbetslöshet till 2020.
Investeringsstöd för ökad nybyggnation samt ökade resurser till förbättrat järnvägsunderhåll är några viktiga delar.
Detta är både bra och nödvändigt. Det visar också på en helt annan färdriktning för politiken med den Socialdemokratiskt ledda regeringen.

Men vi ser att detta är ett steg som behöver följas av ytterligare. Vi har hög arbetslöshet i Sverige och låg inflation. Det betyder att det finns förutsättningar för ytterligare investeringar och reformer i bland annat infrastruktur och bostadsbyggande för att bekämpa arbetslösheten och stärka välfärden.

Vi måste se till att matchning av arbetskraft blir bättre och att vi genom utbildning och validering ger människor möjlighet att kunna ställa om. Detta skall man göra under trygga förhållanden och där bör arbetsförmedlingen vara behjälpliga med resurser för de som behöver det. En stor trygghet vid arbetslöshet är arbetslöshetsförsäkringen, vilket också regeringen har föreslagit en förstärkning av.

Det kommer inom de närmaste åren finnas ett stort behov av arbetskraft inom vården, skolan och omsorgen.
Att locka och intressera fler att arbeta i välfärden är en av de stora utmaningarna. Men det handlar också om att de som idag arbetar i vård och omsorg ska känna att arbetsmiljö, delaktighet och inflytande står högt på den politiska agendan. Trygga heltidsanställningar för egen försörjning och med en pension som går att leva på är därför en självklarhet.

Offentliga upphandlingar är en stor del av kommuner och regionens verksamhet. Det är viktigt att säkerhetsställa att arbetsmiljö och villkor är bra för de som arbetar. Detta görs genom att ställa krav på kollektivavtal av de företag som omfattas av upphandlingar och som verkar i skattefinansierad verksamhet.

När arbetarrörelsen nu samlas till 1:a maj så gör vi det tillsammans för att visa på att politik gör skillnad. För fler jobb, schyssta villkor på arbetsmarknaden, alla ungars rätt till den bästa skolan och en välfärd i världsklass.

Carina Ödebrink
Ordförande Socialdemokraterna Jönköpings län

Thomas Olsson
Ordförande LO Jönköpings län

LÄMNA ETT SVAR