Carina debatterar ekonomi

0

Carina Ödebrink (S) debatterar ekonomi.

Plåster på såren för ekonomin
Regionstyrelsen beslutade i veckan om att revidera budgeten för 2015. Bakgrunden är bland annat att den Socialdemokratiskt ledda regeringen tillsammans med Miljöpartiet ändrar inriktning i sin budget.

Det är positivt att en ny överenskommelse nu träffats mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting när det gäller bidraget till läkemedelsförmånen. För 2015 betyder det att bidraget blir 50 miljoner kronor högre än budgeterat.

Nu kan vi finansiera behandlingen för patienter med kronisk Hepatit C med de nya läkemedel som kom under 2014. Det innebär att sjukdomen i många fall kan botas och nyttan är därför stor. Allra mest självklart för den enskilda patienten.

Regionstyrelsens beslut innebär också att den somatiska vården tillförs 70 miljoner kronor i en tilläggsbudget, men det är inte någon lösning på den negativa kostnadsutvecklingen.

Delar av hälso- och sjukvården har under lång tid överskridit sin budget och vi Socialdemokrater har varit tydliga i vår kritik av den moderatstyrda regionledningen som inte vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med problemet. Effektiviseringskraven på 150 miljoner kronor kvarstår för att uppnå en budget i balans.

Att ha koll på pengarna i plånboken är lika viktigt, oavsett om det handlar om vår egen privatekonomi eller den gemensamma plånboken för hälso- och sjukvården.

Att leva över sina tillgångar kanske man göra något enstaka år men över tid är det inte hållbart utan äventyrar hälso- och sjukvården för regionens invånare.

Vi Socialdemokrater är beredda att föra dialog när det gäller att hitta breda politiska lösningar för hälso- och sjukvårdens fortsatta och långsiktiga finansiering.
Detta framförde vi med tydlighet i debatten i fullmäktige i mars. Vi har ännu inte fått något konkret svar från regionstyrelsens ordförande Håkan Jansson (M) hur han ser på det.

Carina Ödebrink, Vaggeryd
2:e vice ordförande (S)
Regionstyrelsen

LÄMNA ETT SVAR