Nöjd med förtroendet för vården

0

Länets invånare har högt förtroende för vården, regionen har fått flera utmärkelser och att man har klarat utmaningen att ta hand om vården för ett stort antal unga och vuxna asylsökande hör till glädjeämnena under årets första fyra månader.

Malin Wengholm (M)
Malin Wengholm (M)

– Dessutom är beskedet om tre stationslägen i länet väldigt roligt och blir en inspiration i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, RUS, där vi lyfter fram infrastruktur, bredband och kompetensförsörjning som extra viktiga faktorer, säger Malin Wengholm, regionstyrelsens ordförande.

Sedan några månader pågår ett omfattande förankringsarbete med inspel från över 60 aktörer för att ta fram handlingsplaner för länets arbete med den regionala utvecklingsstrategin, RUS.

Vård och integration för asylsökande
2015 kom omkring 7 500 nyanlända till länet. Det extra statsbidraget kommer att underlätta insatser för både vård och integrationen.

– Medarbete på alla vårdnivåer och områden har gjort och gör ett fint arbete med att erbjuda vård till de asylsökande, säger regiondirektör Agneta Jansmyr.

Det ekonomiska överskottet efter de fyra första månaderna 2016 är 34 miljoner kronor, vilket är 43 miljoner kronor sämre än budgeterat för perioden. Enligt prognosen för hela 2016 blir överskottet 235 miljoner kronor, det är 55 miljoner kronor sämre än budget. Överskottet motsvarar 2,4 procent av skatter och statsbidrag.

LÄMNA ETT SVAR