Ulla debatterar välfärdsmiljarder

0

Ulla Gradeen (S) debatterar dagens besked om så kallade välfärdsmiljarder:

Välfärdsmiljarderna som regeringen har med i vårpropositionen kommer verkligen till nytta för hela landet.

De cirka 19 miljoner som tillfaller Värnamo kommun blir ett välkommet tillskott när budgeten för 2017 skall tas. Det arbetet börjar redan nästa vecka.

Även om pengarna ingår i det generella statsbidraget från staten till kommunen, så är det framför allt till omsorg och skola pengarna bör gå. Som jag ser det är det tre områden som vi i Värnamo kommun måste ta tag i.

– Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Sjuktalen ökar fortfarande och nära hälften av de sjuka anger psykisk ohälsa som orsak. Förbättringar måste till både i bemanning och ledningsorganisation, arbetsfördelning. Ingen ansvarsfull organisation har råd att ha sin utbildade, kunniga personal sjuk!

– Fler personal och fler som får jobba önskad heltid inom både omsorg och förskola. Detta innebär höjd kvalitet för barnen och de äldre som behöver hjälp. Det är också snålt med vikarier idag.

– Utbildning. Omsorgsnämnden har under flera år ”sparat bort” personalens vidareutbildning. Med tanke på att fler sjuka vårdas hemma och med hänvisning till nya rön inom både medicin, omvårdnad och teknik behövs tid för vidareutbildning. Detta ökar kvaliteten.

Vi vet också att det fortfarande finns lärare som behöver lära sig mer om hur man använder dator som ett pedagogiskt verktyg.

Välfärdsmiljarderna är den största permanenta höjningen av det generella statsbidraget sedan det infördes i mitten av 90-talet. Syftet med satsningen är att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och landsting. Jag märker stor skillnad mellan Alliansregeringens syn på kommunernas möjligheter och uppdrag och nuvarande s-ledda regering.

Det höjda statsbidraget kommer att göra nytta. Men det krävs också ordning och reda i kommunens ekonomi och planering så att all den viktiga verksamhet som skall utföras sker på ett klokt och resurseffektivt sätt. Vilket förslag till beslut budgetberedningen lämnar till kommunfullmäktige i juni, återstår att se. Vi (S) har flera olika förslag till förbättringar.

Ulla Gradeen S-oppositionsråd, Värnamo.

Ulla Gradeen (S)
Ulla Gradeen (S)

LÄMNA ETT SVAR