Helene debatterar Sverige-Belgein

0

Helene Petersson (S) som är riksdagsledamot från debatterar tillsammans med inrikesministern.

Sverige står i solidaritet med Belgien

Den 22 mars blev ytterligare en mörk dag i Europa. Terrorattentatet i Bryssel slog mot det demokratiska Europas nav. Vi sörjer med Bryssel, vi sörjer med skadade och anhöriga och vi sörjer för Europa och det öppna demokratiska samhället.

För att terrorismen inte ska nå sina mål om slutenhet och splittring måste vi göra allt för att bemöta och neutralisera detta hot.

Regeringen arbetar därför för att genomföra åtgärder mot terrorism i enlighet med inriktningarna i den nationella strategin Förebygga, Förhindra och Försvåra.

Den överenskommelse som slöts i december mellan regeringspartierna samt M, C, L och KD visar också att det finns en bred parlamentarisk enighet kring vad som behöver göras.

Som en följd av regeringens strategi och överenskommelsen vidtas nu en rad åtgärder:

• Den 29 mars presenteras utredningsförslag om skärpta straff för olovlig hantering av sprängmedel och handgranater.

• Den 1 april träder kriminaliseringen av terrorkrigsresor i kraft.

• Den 15 april träder den skärpta passlagstiftningen i kraft.

• Inom kort tillsätter regeringen också utredningen av hemlig dataavläsning.

Vi behöver kunna hantera konsekvenserna av ett terroristattentat även i Sverige. Regeringen kommer därför att ge ett uppdrag till Polismyndigheten före sommaren för att utreda hur det kan säkerställas att Polisens insatsstyrka kan agera på flera platser samtidigt under en längre period.

Våra hjärtan är nu i Bryssel, med vänner och kollegor, med anhöriga som är oroliga för någon de älskar, och framför allt: med de människor som har skadats eller förlorat sitt liv. Sverige står i solidaritet med Belgien och vi kommer göra vad vi kan för att stödja dem, hjälpa dem att ställa de skyldiga till svars och att motverka att nya terrordåd sker.

Anders Ygeman (S), inrikesminister

Helene Petersson (S), gruppledare i justitieutskottet
och riksdagsledamot från Jönköpings län

helene-petersson-160122-press

LÄMNA ETT SVAR